§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu Apart-Lux.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Apart-Lux przy zameldowaniu, a także na stronie Obiektu www.apart-lux.com

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić telefonicznie pod numer telefonu 783 705 656 jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Przedłużenie doby hotelowej jest dodatkowo płatne.
 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dowodu osobistego lub paszportu.
2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
3. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania gotówki w wysokości należności za cały pobyt.
4.Gwarancją rezerwacji weekendowej po godzinie 18:00, jest dokonanie przedpłaty/wpłaty zaliczki w formie przelewu na konto bankowe.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
6. Przed otrzymaniem klucza do pokoju gość zobowiązany jest do wypełnienia karty obiektu w celach rozliczeniowych za pokój.

§4 USŁUGI

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi pracownikom niezwłocznie zareagować. 
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom: - warunki do pełnego  wypoczynku, - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Obiekt świadczy nieodpłatnie usługę udzielenia informacji związanych z pobytem i podróżą.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji. W razie utraty klucza lub karty do wejścia Gość będzie zobowiązany do uiszczenia kary w wysokości 50 zł.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. „Apart-Lux”przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do „Apart-Lux”, w przypadku opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi;
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym obiekt przechowa  przez dwa tygodnie.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Obiekcie (w tym w pokojach hotelowych) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi: 300zł.
2. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
3. Recepcja mobilna czynna jest w godzinach 8:00-22:00 pod numerem telefonu 783-705 656
4. Gość jeśli wyrazi taką chęć ma możliwość wymiany ręczników bezpłatnie po dwóch dniach pobytu w Obiekcie.
6. Dodatkowe sprzątanie pokoju i wymiana pościeli jest możliwa po zgłoszeniu takiej chęci w Recepcji.
7. Śniadania w obiekcie wydawane są w jadalni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 10:00, a w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 11:00.
8. Śniadanie można wykupić do godziny 18:00 dnia poprzedniego.
9. Osoby wynajmujące pokój w Obiekcie mogą przyjmować gości w godzinach 8:00- 22:00.
10. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity szacunek dla osób które wynajmują inne pokoje.
 

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  a)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLC CAPITTAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY UL. KAROLA MIARKI 16A
b)     inspektorem ochrony danych w BLC CAPITAL Pani Marta Żarkowska e-mail: hotel@apart-lux.com ;
c)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji klientów, ich zameldowania oraz poprawy ich bezpieczeństwa.
d)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
e)     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
g)     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  2. Rezerwacja Pokoju w obiekcie jest równoważna ze zgodą na przetwarzanie  danych osobowych w celu świadczenia usług hotelowych oraz poprawy bezpieczeństwa na czas określony w regulaminie lub przepisach prawa: ART. 118 Kodeksu Cywilnego, ART. 6 pkt. a,b,c RODO
  3. Gość hotelowy zobowiązuje się do okazania dokumentu tożsamości w celach weryfikacji danych oraz osoby klienta w czasie rejestracji w hotelu.